O konferenci

Úspěšné podnikání v maloobchodě je založeno na zvládnutí řady detailů, aneb „Retail is Detail“. Tato všeobecně uznávaná poučka stála v roce 2000 u zrodu série specializovaných konferencí Retail in Detail. Tyto konference navazují těsně na výroční vrcholová setkání českého a středoevropského obchodu – Retail Summit. Mají však komorní charakter, umožňující podrobně analyzovat a diskutovat žhavá témata a výzvy.

Retail in Detail se koná podle aktuální potřeby odvětví obchodu, zpravidla jednou až dvakrát ročně. V minulosti se zabýval řadou žhavých témat, jako jsou efektivní promoce, shopper marketing, expanze convenience stores, rozvoj nabídky čerstvého zboží, zvyšování loajality v maloobchodě a nástup e-Commerce v prodeji potravin.

Jste zde: Retail in Detail O konferenci